Αρχική

Σελίδες Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό

Νομοθεσία

Θέσεις - Αντιθέσεις

Πολιτισμός

Nea Paideia Blog

Tell a Friend*

Ενημέρωσε μια φίλη ή έναν φίλο για τη NeaPaideia.com

Login*

Live Search*

Latest News*

Accordion Menu*

Αρχική

Σελίδες Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό

Νομοθεσία

Θέσεις - Αντιθέσεις

Πολιτισμός

Nea Paideia Blog

Open Panel for Login

Search Our Site

Register

Το 2017 ο πρώτος διαγωνισμός για διορισμούς εκπαιδευτικών στην Κύπρο


Το 2017 ο πρώτος διαγωνισμός για διορισμούς εκπαιδευτικών στην Κύπρο


"Προχωρούν οι διαδικασίες εφαρμογής του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει την ύλη των εξετάσεων.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει σήμερα τη λειτουργία ιστοσελίδας (http://diorisimoi.moec.gov.cy), η οποία παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο με πλήρη διαφάνεια όλη την πληροφορία σε σχέση με τις διαδικασίες που διέπουν το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ). Κεντρική θέση στην ιστοσελίδα έχουν οι πληροφορίες που αφορούν στη διεξαγωγή Γραπτών Εξετάσεων για όλους τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, αφού η Γραπτή Εξέταση αποτελεί βασική παράμετρο στο ΝΣΔΕ. Έτσι, ο υποψήφιος εκπαιδευτικός μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες και για τους τρεις τύπους εξετάσεων στους οποίους θα παρακαθήσει, δηλαδή (i) την εξέταση που αφορά στη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας, (ii) την εξέταση που αφορά στις δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός και (iii) την εξέταση στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Για κάθε γνωστικό αντικείμενο παρουσιάζεται επίσης και η σχετική ύλη.

Πληροφορίες παρέχονται επίσης και για τις διαδικασίες που αφορούν τη θεματοθέτηση και την προετοιμασία των υποψηφίων θεματοθετών. Η κατάλληλη επιμόρφωση και προετοιμασία των ομάδων υποψήφιων θεματοθετών θεωρείται κομβικής σημασίας, αφού αναμένεται να συμβάλει στη διαμόρφωση εξεταστικών δοκιμίων που να συνάδουν με τις υψηλές προδιαγραφές που έχει θέσει το Υπουργείο αλλά και το επίπεδο που αναμένουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί και ευρύτερα η κοινωνία. Οι ομάδες θεματοθετών δημιουργήθηκαν, επιμορφώνονται και εργάζονται υπό τη συνεχή καθοδήγηση των Πανεπιστημιακών-Επιστημονικών Υπευθύνων και των Συντονιστών Επιθεωρητών της κάθε ειδικότητας, των οποίων η συμβολή είναι καθοριστικής σημασίας. Το όλο εγχείρημα εποπτεύεται από Ειδική Επιστημονική Επιτροπή, η οποία υποστηρίζει όλα τα βήματα της μεγαλεπήβολης αυτής προσπάθειας.

Η εισαγωγή ενός νέου, σύγχρονου και αξιοκρατικού συστήματος διορισμών στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία αποτελεί κεντρικό άξονα των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που αποσκοπούν στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Μετά από τρεις σχεδόν δεκαετίες συζητήσεων, η Βουλή ενέκρινε τον Ιούλιο του 2015 τη νομοθεσία που αφορά στη σταδιακή κατάργηση του υφιστάμενου αναχρονιστικού συστήματος και στην εισαγωγή ενός Νέου Συστήματος Διορισμών στη Δημόσια Εκπαίδευση, το οποίο εδράζεται σε ποιοτικά και αξιοκρατικά κριτήρια. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού εργάζεται συστηματικά για την εφαρμογή όλων των προνοιών της νομοθεσίας αυτής."

Οι πρώτες εξετάσεις για το ΝΣΔΕ θα γίνουν το Φθινόπωρο του 2017.

Από το Σεπτέμβριο του 2017 μέχρι και το Δεκέμβριο της ίδια χρονιάς, θα διεξαχθεί η πρώτη γραπτή εξέταση για μοριοδότηση των υποψήφiων εκπαιδευτικών που έχουν υποβάλει αίτηση για εγγραφή στους πίνακες διορισίμων της Κύπρου μέχρι την 31 Αυγούστου 2017 και έχουν καταβάλει το σχετικό τέλος για συμμετοχή στην εξέταση, σύμφωνα με τη νομοθεσία του νέου συστήματος διορισμών στην Κύπρο που διαδέχεται την επετηρίδα.

1. Οι πρώτοι πίνακες διορισίμων θα αναρτηθούν τέλος Φεβρουαρίου του 2018.

2. Η σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διορισίμων καθορίζεται ως εξής:

(i) Γραπτή εξέταση μέχρι 50% (32% γνώση του αναλυτικού προγράμματος των δημόσιων σχολείων της Δημοκρατίας στην ειδικότητα για την οποία υποβλήθηκε η αίτηση, 10% εξέταση δεξιοτήτων, 8% γνώση της Ελληνικής γλώσσας)

(ii) Βαθμός πρώτου τίτλου σπουδών μέχρι 8% (Άριστα 8%, Λίαν Καλώς 6%, Καλώς ή όταν δεν αναγράφεται βαθμός 4%)

(iii) Πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα μέχρι 9% (Διδακτορικός Τίτλος 9%, Μάστερ ή πρόσθετος πρώτος τίτλος σπουδών 6%, Μεταπτυχιακό δίπλωμα φοίτησης ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους 2%). Μόνο ένα πρόσθετο ακαδημαϊκό προσόν λαμβάνεται υπόψη.

(iv) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία μέχρι 20% (2,5% για κάθε σχολικό έτος εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, 1/12 * 2.5% για κάθε συμπληρωμένο μήνα εντός του σχολικού έτους, με μέγιστο αριθμό μηνών που μοριοδοτούνται τους 96 μήνες)

(v) Έτος κατάθεσης πρώτου τίτλου σπουδών μέχρι 10% (1% για κάθε έτος που ακολουθεί το έτος κατάθεσης του πρώτου τίτλου σπουδών του υποψηφίου.

Γραπτές Εξετάσεις με βάση το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση
Οδηγίες Χρήσης του Ιστότοπου


Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν.127(I)/2015), οι υποψήφιοι για διορισμό στην εκπαίδευση μπορούν να εξασφαλίσουν, μέσω των γραπτών εξετάσεων, μοριοδότηση για σκοπούς καθορισμού της σειράς προτεραιότητας στον πίνακα διορισίμων μέχρι και 50%. Οι γραπτές εξετάσεις χωρίζονται σε τρία μέρη και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Το πρώτο μέρος, το οποίο μοριοδοτείται με 32%, αφορά εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο.

2. Το δεύτερο μέρος, το οποίο μοριοδοτείται με 10%, αφορά εξέταση δεξιοτήτων. 3. Το τρίτο μέρος, το οποίο μοριοδοτείται με 8%, αφορά εξέταση για τη γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Επομένως, ο επισκέπτης αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να βρει όσες πληροφορίες χρειάζεται, εάν ανατρέξει στο αντίστοιχο τμήμα που αφορά το κάθε μέρος της εξέτασης. Εξέταση για τη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας

Υπάρχει αναρτημένο κείμενο με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εξέταση αυτή. Εξέταση Δεξιοτήτων

Υπάρχει αναρτημένο κείμενο με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εξέταση αυτή. Εξέταση Γνωστικού Αντικειμένου

Το υλικό που δημοσιεύεται σε αυτό το μέρος αφορά σε πληροφορίες για τη γενική μορφή των εξετάσεων των γνωστικών αντικειμένων και, στη συνέχεια, γίνεται λεπτομερής αναφορά σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζει ο κάθε υποψήφιος για κάθε γνωστικό αντικείμενο ξεχωριστά. Συγκεκριμένα:

Στην 1η στήλη, με την ονομασία “Γνωστικό Αντικείμενο”, αναγράφεται η ονομασία κάθε γνωστικού αντικειμένου για το οποίο θα διενεργηθεί γραπτή εξέταση.

Στη 2η στήλη, με την ονομασία “Εξεταστέα Ύλη ΑΠ (:Αναλυτικών Προγραμμάτων) - Περιεχόμενο”, γίνεται περιγραφή του περιεχομένου/θεματικών ενοτήτων του κάθε γνωστικού αντικειμένου ξεχωριστά.

Στην 3η στήλη, με την ονομασία “Εξεταστέα Ύλη ΑΠ – Δείκτες Επάρκειας και Επιτυχίας”, παρουσιάζονται οι υπό αναφορά δείκτες, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. Κίμωνος και Θουκυδίδου Γωνία, 1434 Ακρόπολη, Τηλ: 22806360, Φαξ: 22427562 Email: diorisimoi@schools.ac.cy

Σημειώνεται ότι όσον αφορά στην εξεταστέα ύλη που σχετίζεται με την Γ΄ Λυκείου, επειδή δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί οι τελικοί δείκτες επάρκειας και επιτυχίας σε σχέση με τα νέα αναλυτικά προγράμματα, θα υπάρχει ξεχωριστός φάκελος με το υφιστάμενο αναλυτικό πρόγραμμα.

Στην 4η στήλη, με την ονομασία “Ενδεικτικά Διδακτικά Εγχειρίδια”, περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά διδακτικά εγχειρίδια για εύκολη αναφορά/χρήση όλων των υποψηφίων.

Στην 5η στήλη παρουσιάζεται η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να απευθύνεται κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος για θέματα εξεταστέας ύλης και θέματα εγχειριδίων. Τονίζεται ότι για τα θέματα αυτά οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξετάσεων η οποία δεν είναι αρμόδια για θέματα εξεταστέας ύλης. Σημειώνεται ότι στο κάτω σημείο της ίδιας σελίδας υπάρχει και το τηλέφωνο της κάθε Διεύθυνσης στην οποία θα πρέπει να απευθύνονται οι υποψήφιοι σε περίπτωση που είναι αναγκαίο να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς και δεν μπορούν να το επιλύσουν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στην τελευταία στήλη αναγράφεται η ημερομηνία ανάρτησης τού υλικού, η οποία αποτελεί και μέρος της ταυτότητάς του. Τονίζεται ότι σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε διαφοροποίηση του ήδη δημοσιευθέντος υλικού στο επόμενο χρονικό διάστημα, με επιπρόσθετες πληροφορίες/συμπληρώσεις, θα αναγράφεται στο σημείο αυτό η νέα ημερομηνία δημοσίευσης, για να ξέρουν οι υποψήφιοι ότι έχει υπάρξει οποιαδήποτε διαφοροποίηση του υλικού, σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο. Η γραπτή εξέταση διεξάγεται κάθε 2 χρόνια, και σε αυτήν μπορούν να παρακάθονται τόσο υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά, όσο και υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι σε πίνακα διορισίμων και επιθυμούν βελτίωση της μοριοδότησής τους. Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν πετύχει βελτίωση της βαθμολογίας του, διατηρεί τη βαθμολογία της προηγούμενης εξέτασης. Η μοριοδότηση που λαμβάνει ένας υποψήφιος από τη γραπτή εξέταση διαρκεί για 10 χρόνια. Για να παραμείνει ένας υποψήφιος στον πίνακα διορισίμων, θα πρέπει να συμμετάσχει ξανά σε γραπτή εξέταση το αργότερο 2 έτη πριν από τη λήξη των 10 ετών από την αμέσως προηγούμενη εγγραφή του σε πίνακα διορισίμων.


Comments powered by CComment

  • fr-FR
  • English (UK)

Tell a Friend

Ενημέρωσε μια φίλη ή έναν φίλο για τη NeaPaideia.com

Live Search

Login

counter analyze

  • Visitors today: 2571
  • Visitors yesterday: 1397
  • Visitors month: 574032
  • Total Visits: 6897727