Αρχική

Σελίδες Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό

Νομοθεσία

Θέσεις - Αντιθέσεις

Πολιτισμός

Nea Paideia Blog

Tell a Friend*

Ενημέρωσε μια φίλη ή έναν φίλο για τη NeaPaideia.com

Login*

Live Search*

Latest News*

Accordion Menu*

Αρχική

Σελίδες Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό

Νομοθεσία

Θέσεις - Αντιθέσεις

Πολιτισμός

Nea Paideia Blog

Open Panel for Login

Search Our Site

Register

Πρόσκληση συμμετοχής σε σεμινάριο του ΚΠΕ Βιστωνίδας

Πρόσκληση συμμετοχής σε σεμινάριο του ΚΠΕ Βιστωνίδας

Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής σε σεμινάριο του ΚΠΕ Βιστωνίδας

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βιστωνίδας Ξάνθης σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης (Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων), υπό την αιγίδα της UNESCO (έδρα Καβάλας, με αντικείμενο Διατήρηση και Οικοτουρισμός σε Παρόχθια και Δελταϊκά Οικοσυστήματα) και στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» Υποέργο 1, Άξονας Προτεραιότητας 6 – ΛΑΠ, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του σχολικού έτους 2016 – 2017 προτίθεται να διοργανώσει σεμινάριο με θέμα:

«Ψηφιακή αφήγηση για το περιβάλλον: Ανιχνεύοντας παρόχθια οικοσυστήματα» Ειδικότερα

Το σεμινάριο είναι εργαστηριακής μορφής, μεικτής μάθησης, διάρκειας 50 ωρών (44 ώρες εξ΄ αποστάσεως και 6 ώρες σε 1 διά ζώσης συνάντηση), για τη χρήση των διαδικτυακών λογισμικών στα περιβαλλοντικά προγράμματα.

Απευθύνεται σε 120 εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης όλων των ειδικοτήτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Α.Μ.Θ. και θα υλοποιηθεί από τις 13/02/2017 έως 19/03/2017.

Στόχοι του σεμιναρίου

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με λογισμικά τα οποία είναι χρήσιμα για τη διδασκαλία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς κόστος (τουλάχιστον οι βασικές λειτουργίες τους). Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στην παιδαγωγική θεματική ή διαθεματική αξιοποίηση των εργαλείων στα πλαίσια της σχολικής τάξης και όχι απλώς στην εκμάθηση και προσωπική χρήση.

Οι επιμορφούμενοι με τη λήξη του σεμιναρίου θα αναμένεται να μπορούν:

 Να αποτιμήσουν τα πιθανά παιδαγωγικά οφέλη από την χρησιμοποίηση των μεθόδων και εργαλείων που αναπτύχθηκαν στο σεμινάριο

 Να συνθέσουν πολυμεσικές ψηφιακές ιστορίες με εκπαιδευτικό προσανατολισμό, κατάλληλες για ενίσχυση της διαδικασίας μάθησης στα πλαίσια της σχολικής τάξης.

Χρονοδιάγραμμα

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 5 εβδομάδες, από 13 /02/2017 μέχρι και 19 /03/2017. Ο κύριος όγκος των μαθημάτων θα γίνει εξ αποστάσεως με χρήση του διαδικτύου και με 1 δια ζώσης εκπαιδευτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί σε συνεδριακό χώρο στην Ξάνθη.

Για τη συμμετοχή στο μάθημα είναι επιθυμητό οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί να έχουν εμπειρία από περιβαλλοντικά προγράμματα ή άλλου είδους παιδαγωγικά προγράμματα και να είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και το περιβ άλλον μάθησης Moodle .

Επίσης, απαιτείται οι συμμετέχοντες να έχουν δυνατότητα συχνής πρόσβασης στο διαδίκτυο. Για την επιτυχή συμμετοχή στο σεμινάριο απαιτούνται 5 - 7 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως για μελέτη των κειμένων, εκπλήρωση των δραστηριοτήτων και συμμετοχή στις συζητήσεις. Προτείνεται τακτική σύνδεση (τουλάχιστον 2 - 3 φορές την εβδομάδα) στο διαδικτυακό περιβάλλον του σεμιναρίου (Moodle) για την παρακολούθηση και συμμετοχή στις συζητήσεις.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Το σεμινάριο του ΚΠΕ Βιστωνίδας «Ψηφιακή αφήγηση για το περιβάλλον : Ανιχνεύοντας παρόχθια οικοσυστήματα» υλοποιείται με τη μεικτή μέθοδο διδασκαλίας. Μέρος των δραστηριοτήτων πραγματοποιείται με δια ζώσης διδασκαλία και το κύριο μέρος εξ αποστάσεως με τη χρήση της πλατφόρμας Moodle και ενός blog με το εκπαιδευτικό υλικό. Το σεμινάριο αποτελείται από 5 διδακτικές ενότητες.

Το σεμινάριο θα συνδυάζει επιλεγμένη μελέτη πληροφοριακού υλικού, ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες, ασύγχρονες και δια ζώσης συζητήσεις. Οι εκπαιδευτές θα παρέχουν βοήθεια και ανατροφοδότηση καθόλη τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Περιεχόμενο/πρόγραμμα του σεμιναρίου

Το σεμινάριο, σε όλη τη διάρκειά του, θα επικεντρωθεί στην ψηφιακή αφήγηση και στη σημασία της αξιοποίησής της στην εκπαιδευτική πρακτική από εκπαιδευτικούς για την καλλιέργεια της γραπτής αλλά και προφορικής έκφρασης των μαθητών, την υλοποίηση διαθεματικών σχολικών προγραμμάτων, την παραγωγή πρωτότυπου ψηφιακού έργου και σχολικών εργασιών. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα διδαχθούν επιλεγμένα Web 2.0 λογισμικά καθώς και τρόπους που μπορούν αυτά να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών.

1η εβδομάδα 13/02 – 18/02
Εγγραφή στο περιβάλλον εκπαίδευσης και γνωριμία
α) Εγγραφή στο περιβάλλον του μαθήματος

β) Ενημέρωση του προφίλ

γ) Δραστηριότητες γνωριμίας/εξοικείωσης μεταξύ των επιμορφούμενων

Δια ζώσης συνάντηση 18 /02
α) Εισαγωγή στις αρχές της εξ αποστάσεως και ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

β) Στόχοι και περιγραφή του προγράμματος.

γ) Περιήγηση στο περιβάλλον Moodle του μαθήματος.

δ) Η παιδαγωγική αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης

2η εβδομάδα 20/02 – 26/02
Κόμικς και ψηφιακή αφήγηση (λογισμικό : Storyboardthat)

α) Εισαγωγή στo Storyboardthat - Επίδειξη βασικών λειτουργιών

β) Παιδαγωγική χρησιμότητα του εργαλείου

γ) Δημιουργία ψηφιακής ιστορίας από τους εκπαιδευόμενους


3η ε βδομάδα 27/02 – 05/03
Ψηφιακή αφήγηση: Εικόνες και ήχοι ( λογισμικό : Utellstory)

α) Εισαγωγή στο Utellstory - Επίδειξη βασικών λειτουργιών

β) Παιδαγωγική χρησιμότητα του εργαλείου

γ) Δημιουργία ψηφιακής ιστορίας από τους εκπαιδευόμενους με τη συμμετοχή των μαθητών τους

4η εβδομάδα 06/03 – 12/03
Ψηφιακή αφήγηση και τέχνη ( λογισμικό : Storybird)

α) Εισαγωγή στo Storybird - Επίδειξη βασικών λειτουργιών

β) Παιδαγωγική χρησιμότητα στην προσωπική αφήγηση ή λογοτεχνική έκφραση

γ) Δημιουργία συνεργατικής ψηφιακής ιστορίας από τους εκπαιδευόμενους

5η εβδομάδα 13/03 – 19/03
Έρευνα, παρουσίαση και ψηφιακή αφήγηση (λογισμικό : Padlet)

α) Εισαγωγή στo Padlet - Επίδειξη βασικών λειτουργιών

β) Παιδαγωγική χρησιμότητα στην έρευνα και την υλοποίηση σχολικών project

γ) Δημιουργία συνεργατικής ψηφιακής έρευνας για ένα περιβαλλοντικό θέμα ή φυσικό φαινόμενο από τους εκπαιδευόμενους

δ) Αποτίμηση της πορείας του σεμιναρίου και της αποκτηθείσας νέας γνώσης, συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων κι εμπειριών, παρουσιάσεις επιλεγμένων εργασιών.

Υποχρεώσεις επιμορφούμενων

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου απαιτείται:

 η συμμετοχή στη δια ζώσης συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 18/02 /2017 από τις 15:00 - 20:00 στην πόλη της Ξάνθης.

 η υλοποίηση μιας εργασίας κάθε εβδομάδα που θα αφορά τη χρήση του διδαχθέντος λογισμικού για τη δημιουργία μιας μικρής ψηφιακής αφήγησης με θέμ α: « Ανιχνεύοντας παρόχθια οικοσυστήματα»

Στους επιμορφούμενους θα δοθεί ηλεκτρονική βεβαίωση επιμόρφωσης.

Λόγω στενών χρονικών ορίων, κατ’ εξαίρεση και μετά από συμφωνία με τους αρμόδιους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων, οι αιτήσεις συμμετοχής θα κατατεθούν ηλεκτρονικά, απευθείας στο ΚΠΕ Βιστωνίδας (η αίτηση επισυνάπτεται) και θα κοινοποιηθούν, ταυτόχρονα, στους/ις Υπευθύνους σας, ως τις 12/01/2017, ενώ είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί και η φόρμα που βρίσκεται στη διεύθυνση : https://goo.gl/forms/oSontCcne6GoNL3r2

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα : http://www.ict4all.gr/Πίνακας εισηγητών

Θεοδοσιάδου Δήμητρα Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Κωνσταντινίδης Άγγελος Εκπαιδευτικός ΠΕ19

Πάππος Χρήστος Εκπαιδευτικός ΠΕ20

Μαρνά Ειρήνη Εκπαιδευτικός ΠΕ60

Παπαδόπουλος Νικόλαος Εκπαιδευτικός ΠΕ06

Παπαχατζή Αγορίτσα Εκπαιδευτικός ΠΕ06

Καρασιμοπούλου Σμαράγδα Εκπαιδευτικός ΠΕ70


Comments powered by CComment

  • fr-FR
  • English (UK)

Tell a Friend

Ενημέρωσε μια φίλη ή έναν φίλο για τη NeaPaideia.com

Live Search

Login

counter analyze

  • Visitors today: 2583
  • Visitors yesterday: 1397
  • Visitors month: 574044
  • Total Visits: 6897739