Αρχική

Σελίδες Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό

Νομοθεσία

Θέσεις - Αντιθέσεις

Πολιτισμός

Nea Paideia Blog

Tell a Friend*

Ενημέρωσε μια φίλη ή έναν φίλο για τη NeaPaideia.com

Login*

Live Search*

Latest News*

Accordion Menu*

Αρχική

Σελίδες Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό

Νομοθεσία

Θέσεις - Αντιθέσεις

Πολιτισμός

Nea Paideia Blog

Open Panel for Login

Search Our Site

Register

ΚΠΕ Κόνιτσας- Πρόσκληση συμμετοχής σε τριήμερο Σεμινάριο Θεματικού Δικτύου Π.Ε. "Παραδοσιακοί Οικισμοί και Φύση"(12-05-17)

ΚΠΕ Κόνιτσας- Πρόσκληση συμμετοχής σε τριήμερο Σεμινάριο Θεματικού Δικτύου Π.Ε. "Παραδοσιακοί Οικισμοί και Φύση"(12-05-17)

Ακολουθεί ανακοίνωση του Υπεύθυνου ΚΠΕ Κόνιτσας:

Θέμα: “Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών σε τριήμερο Σεμινάριο - Εργαστήριο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. ``Παραδοσιακοί Οικισμοί και Φύση ΄΄

Το ΚΠΕ Κόνιτσας , το ΚΠΕ Αράχθου, το ΚΠΕ Φιλιατών και το ΚΠΕ Φιλιππιάδας στο πλαίσιο του Έργου πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» και αποσκοπεί στη δημιουργία του διαχειριστικού πλαισίου της λειτουργίας των Κ.Π.Ε. , Άξονας προτεραιότητας 6 , συνδιοργανώνουν τριήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για την επαγγελματική ομάδα των Εκπαιδευτικών όλης της χώρας που συμμετέχουν στο Εθνικό Δίκτυο «Παραδοσιακοί Οικισμοί και φύση» που συντονίζει το ΚΠΕ Κόνιτσας και την Τοπική Κοινωνία της Κόνιτσας .

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 23, 24 και 25 Ιουνίου 2017 στις εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε. ΚΟΝΙΤΣΑΣ , στην Κόνιτσα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 17:00 το απόγευμα της Παρασκευής και θα λήξει στις 14:00 το μεσημέρι της Κυριακής και απευθύνεται σε 60 εκπαιδευτικούς της χώρας.

Το Σεμινάριο περιλαμβάνει ενημερωτικές εισηγήσεις, εργαστήρια, επίσκεψη στα Μαστοροχώρια της Κόνιτσας και τα Πετρογέφυρα της Κόνιτσας .

Στόχοι του Σεμιναρίου είναι: α) η επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών που συνεργάζονται με το δίκτυο, β) η προώθηση των δραστηριοτήτων του Δικτύου «Παραδοσιακοί οικισμοί και φύση» και γ) η ανάδειξη καλών εκπαιδευτικών, κοινωνικών και οικονομικών πρακτικών όπως προκύπτουν από τη λειτουργία και δράση του Δικτύου.

Στο Σεμινάριο συμμετέχουν :

1) Εκπαιδευτικοί από σχολικές μονάδες ενταγμένες στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Παραδοσιακοί οικισμοί και φύση» από όλη τη χώρα. Ένας (1)εκπαιδευτικός από κάθε Σχολείο και ένας (1) αναπληρωματικός .

2) Εκπαιδευτικοί των συνεργαζόμενων ΚΠΕ του δικτύου (2 τακτικοί). Προϋπόθεση να υπάρχει εισήγηση ανάλογη ης Θεματολογίας του Σεμιναρίου .

3) Εκπαιδευτικοί της συντονιστικής επιτροπής και της Παιδαγωγικής ομάδας του Δικτύου.

4) Εκπαιδευτικοί των Νομών Ιωαννίνων, Άρτας , Πρέβεζας και Θεσπρωτίας (2 από Α/θμια και 2 από Β/θμια) που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και υλοποίησαν τη σχολική χρονιά (2016-2017 ) πρόγραμμα σχετικό με το Δίκτυο «Παραδοσιακοί Οικισμοί και φύση».

Εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις από τις παραπάνω κατηγορίες θα συμπληρωθούν από εκπαιδευτικούς αναπληρωματικούς των Νομών της Ηπείρου και των Σχολείων των Δικτύων .

Δηλώσεις συμμετοχής :

Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων του δικτύου μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους απευθείας στο ΚΠΕ Κόνιτσας , αφού όμως έχουν ενημερώσει τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ή τους Υπ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης τους.

Οι εκπαιδευτικοί των συνεργαζόμενων ΚΠΕ του Δικτύου υποβάλλουν την αίτησή τους απ’ ευθείας στο ΚΠΕ Κόνιτσας.

Οι Εκπαιδευτικοί των Νομών Ιωαννίνων, Άρτας , Πρέβεζας και Θεσπρωτίας που δεν είναι μέλη δικτύου θα υποβάλλουν την αίτησή τους στους Υπεύθυνους των Σχολικών Δραστηριοτήτων του αντίστοιχου Νομού .

Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών των Σχολείων του Δικτύου και Εκπαιδευτικών των ΚΠΕ θα υποβάλλονται στο ΚΠΕ Κόνιτσας (kpekon@otenet.gr) μέχρι 22 Μαΐου 2017

Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών ( των Νομών Ιωαννίνων , Πρέβεζας , Άρτας και Θεσπρωτίας ) που δεν είναι μέλη του δικτύου θα κατατεθούν στους αντίστοιχους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων των Δ/νσεων όπου ανήκουν μέχρι 22 Μαΐου 2017 . Οι Υπεύθυνοι παρακαλούνται να τις αποστείλουν στο ΚΠΕ Κόνιτσας μέχρι 24 Μαΐου 2017 με Φαξ στο 2651023903 ή με email: kpekon@otenet.gr

Το ΚΠΕ Κόνιτσας και τα συνεργαζόμενα ΚΠΕ για την υλοποίηση του σεμιναρίου θα καλύψουν τα έξοδα διαμονής των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο και δύο γεύματα και δύο πρωινά ..

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση την κείμενη νομοθεσία, για να γίνει η κάλυψη εξόδων διαμονής θα πρέπει η έδρα του εκπαιδευτικού να απέχει τουλάχιστον 160 Km από την Κόνιτσα , αν μετακινηθεί με ΙΧ αυτοκίνητο ή 120 Km, αν μετακινηθεί με δημόσιο μέσο μεταφοράς.

Συνεπώς, εκπαιδευτικοί από την Περιφερειακής Ενότητα Ιωαννίνων , μπορούν να συμμετέχουν στο σεμινάριο αλλά δεν θα καλυφθούν τα έξοδα διαμονής τους.

Εκπαιδευτικοί από τις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας , Θεσπρωτίας και Πρέβεζας , εφόσον η έδρα τους απέχει τουλάχιστον 120 Km από την Κόνιτσα και θα χρησιμοποιήσουν δημόσιο μέσο μεταφοράς, μπορούν να συμμετέχουν στο σεμινάριο με κάλυψη των εξόδων διαμονής και διατροφής τους από τα ΚΠΕ που το διοργανώνουν.

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπαιδευτικών των συνεργαζόμενων ΚΠΕ του δικτύου που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο θα καλυφθούν από τα ΤΔΕ των οικείων ΚΠΕ, ενώ τα έξοδα διατροφής θα καλυφθούν από το ΚΠΕ Κόνιτσας .

Το Κ.Π.Ε Κόνιτσας θα καλύψει από το τεχνικό του δελτίο:

• Την διαμονή και διατροφή ( 2 Γεύματα) των εκπαιδευτικών των συνεργαζόμενων σχολείων του δικτύου.

• Την μετακίνηση, διαμονή και διατροφή ( 2 Γεύματα) των εισηγητών και την αμοιβή τους όπου πληρούν τις προϋποθέσεις .

• Την διατροφή ( 2 Γεύματα) των εκπαιδευτικών των συνεργαζόμενων ΚΠΕ του δικτύου.

• Η μετακίνηση των όλων των εκπαιδευτικών προς την Κόνιτσα θα γίνει με δική τους δαπάνη.

• Η μετακίνηση και η διαμονή των εκπαιδευτικών των ΚΠΕ θα καλυφθεί από το τεχνικό τους δελτίο.

Τα ονόματα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών όπως και το πρόγραμμα του σεμιναρίου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

Ο Υπεύθυνος του Κ.Π.Ε. ΚΟΝΙΤΣΑΣ


Comments powered by CComment

Tell a Friend

Ενημέρωσε μια φίλη ή έναν φίλο για τη NeaPaideia.com

Live Search

Login

counter analyze

  • Visitors today: 3876
  • Visitors yesterday: 959
  • Visitors month: 630398
  • Total Visits: 6846781