2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας με Διεθνή Συμμετοχή

Το συνέδριο διοργανώνει η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής εκπαίδευσης, Προσχολικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής) και το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας).


Σκοπός του είναι να προωθήσει το γόνιμο και δημιουργικό διάλογο μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και να θέσει τις βάσεις ευρύτερων προβληματισμών αναφορικά με την υιοθέτηση οποιασδήποτε μορφής εκπαιδευτικής καινοτομίας που έχει σχέση, είτε με τη διδασκαλία και τη μάθηση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, είτε με κάθε άλλη πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της σχολικής ζωής.

Το συνέδριο απευθύνεται κυρίως σε: Εκπαιδευτικούς Προσχολικής Εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης. Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Ερευνητές της Εκπαίδευσης. Εκπαιδευτές Ενηλίκων. Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Ο όρος «Εκπαιδευτικός» περιλαμβάνει όσους υπηρετούν στη δημόσια ή ιδιωτική (τυπική ή μη) εκπαίδευση, εν ενεργεία ή συνταξιούχους, ως στελέχη ή μη.

Η Εκπαιδευτική Καινοτομία (για την Ε.Ε.Π.Ε.Κ.): Περιλαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν όλες τις πτυχές της σχολικής ζωής και της μάθησης (π.χ. παιδαγωγικές προσεγγίσεις, διδακτικές μεθόδους και πρακτικές, εποπτικά μέσα, διδακτικό υλικό και τρόπους αξιοποίησής του, εκπαιδευτικές δράσεις, μελέτες, έρευνες, θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης κ.ά.). Ενδεχομένως, εισάγει αλλαγές στις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών (π.χ. διαθεματικές δραστηριότητες, συνεργασία με εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων), στις σχέσεις τους με τους μαθητές (π.χ. τρόποι αξιολόγησης, εκπαιδευτικό συμβόλαιο), στις σχέσεις τους με τους γονείς των μαθητών (π.χ. τρόποι επικοινωνίας και συνεργασίας), στις σχέσεις σχολείου και τοπικής κοινωνίας (π.χ. κοινές εκδηλώσεις, επισκέψεις). Αν δεν εισάγει νέα στοιχεία, εφαρμόζει ήδη γνωστά με νέο τεκμηριωμένο τρόπο. Αποσκοπεί γενικά στη βελτίωση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου.


Θεματικές Ενότητες:
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μεθοδολογίες, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (Προσχολική, Α/θμια, Β/θμια, Γ/θμια), και για όλες τις ειδικότητες.
Αξιοποίηση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και τη μάθηση (εκπ/κό λογισμικό, διαδίκτυο κ.λπ.).
Ειδική Αγωγή (σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες).
Εκπαίδευση Ενηλίκων.
Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση.
Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης.
Εκπαιδευτική Ρομποτική και Τεχνολογία.
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης.
Καινοτόμες δράσεις στην Εκπαίδευση.
Εκπαίδευση και Σχολικές Δραστηριότητες.
Εκπαιδευτική Έρευνα.
Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης.
Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Διαπολιτισμική Αγωγή.
Τέχνη και Εκπαίδευση.
Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση και Επαγγελματικός Προσανατολισμός.
Βιομιμητισμός στην εκπαίδευση.

Χώρος διεξαγωγής:
Συνεδριακό Κέντρο, κτίριο Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Λάρισα (Περιφερειακή οδός).