Ενδοσχολική επιμόρφωση

Oλοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα της ενδοσχολικής επιμόρφωσης που υλοποιήθηκε στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας. Το πρόγραμμα...

Oλοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα της ενδοσχολικής επιμόρφωσης που υλοποιήθηκε στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας. Το πρόγραμμα διάρκειας 21 ωρών, ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2015.

Σκοπός του ήταν η αλληλεπίδραση σχολείου και οικογένειας, καθώς και η στήριξη των γονέων/κηδεμόνων, προκειμένου να ανταποκρίνονται με επιτυχία στον ρόλο τους.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος συζητήθηκαν θέματα που προβληματίζουν γονείς και εκπαιδευτικούς, όπως:

Ελευθερίες και όρια στην ανάπτυξη των παιδιών μας
Σχολικός εκφοβισμός (ορισμός, αναγνώριση, πρόληψη, αντιμετώπιση)
Μεγαλώνοντας Ψυχικά Υγιή Παιδιά
Κοινωνική δικτύωση και ατομική προστασία στο διαδίκτυο
Πρώτες βοήθειες
Η μελέτη του παιδιού στο σπίτι και ο ρόλος των γονέων
Αγχώδεις διαταραχές - Διαχείριση έντονων συναισθηματικών καταστάσεων

Σημειώνεται ότι, στην επιτυχία της δράσης σημαντική υπήρξε η συμβολή των εισηγητών των θεμάτων.