Αρχική

Σελίδες Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό

Νομοθεσία

Θέσεις - Αντιθέσεις

Πολιτισμός

Nea Paideia Blog

Tell a Friend*

Ενημέρωσε μια φίλη ή έναν φίλο για τη NeaPaideia.com

Login*

Live Search*

Latest News*

Accordion Menu*

Αρχική

Σελίδες Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό

Νομοθεσία

Θέσεις - Αντιθέσεις

Πολιτισμός

Nea Paideia Blog

Open Panel for Login

Search Our Site

Register

'Diffraction of a Dream' - A Collection of Poems - By Amalia Marina Protopsalti

Με ιδιαίτερη χαρά η Nea Paideia παρουσιάζει το έργο της συναδέλφου εκπαιδευτικού Αμαλίας - Μαρίνας Πρωτοψάλτη

"Diffraction of a Dream" is the journey of a woman's soul in love who follows her heart to find the man with whom she is in love in her Dream. It is a woman's memory and desire that set the scene for the ancient and sacred seas where a journey begins in a universal imagery of earthy, heavenly and marine "emerald mirrors", "silver reflections of the moon" and "Dangling memories". In this sparkling landscape this tenacious soul, through the magic path of poetry, follows the intricate, billowy pattern of passionate loves. Could it be the "glittering breeze of the Sun" the beauty around oneself where the Dream begins, instead of searching passionately in everyday, ordinary life? Maybe this is the 'Opening Night of the Heart.'

"Διάθλαση Ονείρου" είναι το ταξίδι μιας ερωτευμένης γυναικείας ψυχής που ακολουθεί την καρδιά της ώστε να βρει τον άντρα με τον οποίο είναι ερωτευμένη στο Όνειρο της. Είναι η γυναικεία μνήμη και επιθυμία που θέτουν το σκηνικό των αρχαίων και ιερών θαλασσών όπου το ταξίδι ξεκινά σε μια παγκόσμια εικόνα από γήινους, ουράνιους και θαλασσινούς "σμαραγδί καθρέφτες", "ασημένιες αντανακλάσεις του φεγγαριού" και "αιωρούμενες αναμνήσεις". Σε αυτό το αστραφτερό τοπίο αυτή η ασυμβίβαστη ψυχή, μέσα από το μαγικό μονοπάτι της ποίησης ακολουθεί το περίπλοκο, κυματοειδές πρότυπο παθιασμένων ερώτων. Θα μπορούσε να είναι το "λαμπερό αεράκι του Ήλιου" η ομορφιά γύρω από την ψυχή όπου το Όνειρο αρχίζει, αντί να ψάχνει με πάθος στη καθημερινή, συνηθισμένη ζωή; Ίσως αυτό είναι η "Πρεμιέρα της Καρδιάς."

Πηγή: Amalia Marina Protopsalti

Comments powered by CComment

Tell a Friend

Ενημέρωσε μια φίλη ή έναν φίλο για τη NeaPaideia.com

Live Search

Login

counter analyze

  • Visitors today: 150
  • Visitors yesterday: 3531
  • Visitors month: 493395
  • Total Visits: 6410107