Υπουργική Απόφαση Φ. 821/115528/Η2/13-7-2016 (ΑΔΑ 6ΝΟΤ4653ΠΣ-ΤΜΙ) «Σύνταξη προσωρινών και τελικών αξιολογικών πινάκων των υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό σχολικού έτους 2016-22017  και 2017 για το Νότιο Ημισφαίριο».